Category Archives: Đất Đai

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – MỚI NHẤT 2021

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng đổi đất nông nghiệp, mẫu hợp đồng đổi đất cho nhau, tư vấn cách ghi hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được Luật Đồng Thắng tư vấn cụ thể:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Loại hợp đồng nhà đất không cần công chứng

Thông thường các loại hợp đồng về nhà đất phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực với các loại hợp đồng về nhà đất sau đây: 1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất Theo điểm b khoản […]

Luật Nhà ở 2014

QUỐC HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. Chương I NHỮNG QUY […]

Luật Đất đai 2013

QUỐC HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1. QUY ĐỊNH […]