Author Archives: luatdongthang@2019

Quyền yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ của đương sự

Việc thực hiện quyền yêu cầu Cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu chứng cứ mà mình đang lưu giữ trên thực tế đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau. (Bài viết của LS Đồng […]

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MỚI NHẤT 2021

Mẫu hợp đồng mua bán đất, mẫu hợp đồng mua bán nhà, Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất, mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất, tư vấn cách ghi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được Luật Đồng Thắng tư vấn cụ thể: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – MỚI NHẤT 2021

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng đổi đất nông nghiệp, mẫu hợp đồng đổi đất cho nhau, tư vấn cách ghi hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được Luật Đồng Thắng tư vấn cụ thể:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh bán buôn dược

Hoạt động kinh doanh dược được quy định rất rộng bao gồm: Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng; kinh doanh dịch vụ thử […]

Loại hợp đồng nhà đất không cần công chứng

Thông thường các loại hợp đồng về nhà đất phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực với các loại hợp đồng về nhà đất sau đây: 1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất Theo điểm b khoản […]

Luật Nhà ở 2014

QUỐC HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Luật số: 65/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. Chương I NHỮNG QUY […]

Luật Đất đai 2013

QUỐC HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1. QUY ĐỊNH […]

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất của pháp luật năm 2020

Hóa đơn điện tử là một giải pháp tối ưu trong thời đại công nghệ ngày nay. Chính phủ vừa ban hành nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, có những quy định mới về hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng […]