Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai lần đầu mới nhất

Luật Đồng Thắng sẽ trình một số những nội dung cơ bản sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc giải quyết khiếu nại, Mẫu đơn khiếu nại, Đơn đề nghị hỗ trợ, đề nghị giúp đỡ, giải quyết mới nhất:

Đầu tiên, người khiếu nại phải nộp đơn lên phía ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Người có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm thụ lý giải quyết đồng thời thông báo thụ lý vụ việc trong khoảng thời gian là 10 ngày.

Mẫu đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-
                                                                                           
……..ngày……tháng…….năm………..

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

                                         
                         Kính gửi: UBND Xã…………….Huyện……………Tỉnh……………..

Tôi tên là: …………………………………………………..  Sinh năm: ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin trình bày sự việc như sau:

Ngày ……. tháng…….năm……… tôi được cấp GCNQSDĐ số……………………………………………………….

tại thửa…………. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông (bà)………………………………
theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày…… tháng……năm………… thì thửa………………………………

của tôi còn lại……………..m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa ………………… có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều  ngang mặt hậu 3,5 mét.

Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ……. của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị  bà ( ông ), ngụ tại số……… đường……..ấp…….xã……..huyện…….tỉnh, là người sử dụng đất liền  kề lấn chiếm.
Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã………Huyện…………..Tỉnh………………………………….. xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa……………………… là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi.

 Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số………………………ngày…..tháng……..năm………………
 Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.

  Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trong thời gian là 3 ngày làm việc, thì những người giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ có trách nhiệm gửi quyết định về việc giải quyết khiếu nại cho những đối tượng sau:

  • Người khiếu nại
  • Những người có quyền hoặc những nghĩa vụ liên quan
  • Các cơ quan,các tổ chức,cá nhân đã chuyển đơn khiếu nại đến các cơ quan thanh tra nhà nước có cùng cấp tương ứng.

Trong những trường hợp, không đồng ý đối với những quyết định giải quyết thì có thể gửi đơn khiếu nại tiếp tục vào lần 2 và lần 3; Hoặc họ cũng có thể tiến hành khởi kiện lên Tòa án dựa theo trình tự tố tụng được ban hành.

Để được tư vấn về giải quyết khiếu nại về đất đai, mẫu đơn khiếu nại mới nhất. Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty luật Đồng Thắng

Điện thoại: 0943092886

Email: luatdongthang@gmail.com

website: https://luatdongthang.vn/

https://www.facebook.com/LuatsuDongThang/?ref=pages_you_manage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.