Tag Archives: xác định thời hạn

Chỉ còn hai loại hợp đồng lao động kể từ ngày 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho Doanh nghiệp Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động […]