Điểm mới về con dấu doanh nghiệp từ 01/01/2021

Con dấu doanh nghiệp có nhiều điểm mới được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), cụ thể:

1. Con dấu của doanh nghiệp Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

  • Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;
  • Hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trong đó, theo quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP thì chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

  • Được tạo ra bằng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;
  • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

2. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

Con dấu doanh nghiệp có nhiều điểm mới từ 01/01/2021

Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này; đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

3. Không bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp

4. Điểm mới trong quản lý, lưu giữ con dấu của doanh nghiệp:

– Luật DN 2014: Việc quản lý, sử dụng, lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ.

– Luật DN 2020: Việc quản lý, lưu giữ dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, đơn vị có dấu ban hành.

Bạn có thể tham khảo bài viết: Kinh doanh nhỏ lẻ cá nhân, hộ gia đình có cần giấy phép kinh doanh?

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với chúng tôi qua:

Công ty luật Đồng Thắng

Điện thoại: 0943092886

Email: luatdongthang@gmail.com

website: https://luatdongthang.vn/

https://www.facebook.com/LuatsuDongThang/?ref=pages_you_manage

One thought on “Điểm mới về con dấu doanh nghiệp từ 01/01/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.