Tag Archives: con dấu doanh nghiệp

Điểm mới về con dấu doanh nghiệp từ 01/01/2021

Con dấu doanh nghiệp có nhiều điểm mới được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), cụ thể: 1. Con dấu của doanh nghiệp Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm: Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu; Hoặc dấu dưới hình thức […]