Hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng có làm sổ đỏ được không?

      Các trường hợp sau Hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng/ mua bán bằng giấy viết tay vẫn có thể làm được sổ đỏ. Công ty Luật Đồng Thắng xin giới thiệu đến quý khách hàng cụ thể như sau:

Trước tiên thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung phải được công chứng, chứng thực theo điểm a khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên các trường hợp sau đây, nếu Hợp đồng không có công chứng, chứng thực vẫn có thể làm được sổ đỏ, cụ thể:

  • Trường hợp thứ nhất Hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng/ mua bán bằng giấy viết tay vẫn có thể làm được sổ đỏ là: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì vẫn hợp pháp.
  • Trường hợp thứ hai Hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng/ mua bán bằng giấy viết tay vẫn có thể làm được sổ đỏ là: Theo khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 đối với “Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”. Trường hợp này, thì bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai bên yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng và các bên không phải thực hiện việc công chứng.

(Ảnh minh họa)

(Anh minh hoa)

  • Trường hợp thứ ba Hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng/ mua bán bằng giấy viết tay vẫn có thể làm được sổ đỏ là: Trường hợp sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 (Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP);
  • Trường hợp thứ tư Hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng/ mua bán bằng giấy viết tay vẫn có thể làm được sổ đỏ là: Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

       Như vậy Công ty Luật Đồng Thắng đã thống kê, phân tích và gửi đến quý khách hàng các trường hợp theo quy định của pháp luật mà Hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng/ mua bán bằng giấy viết tay vẫn có thể làm được sổ đỏ. Theo đó quý khách hàng có thể tham khảo và áp dụng vào trong các trường thực tế của mình và gia đình.

 Liên hệ với Luật Đồng Thắng:

Hotline: 0943.092.886

Email: luatdongthang@gmail.com

Để được tư vấn và giải quyết tốt nhất công việc của Quý khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.