Tag Archives: đất đai

Loại hợp đồng nhà đất không cần công chứng

Thông thường các loại hợp đồng về nhà đất phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực với các loại hợp đồng về nhà đất sau đây: 1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất Theo điểm b khoản […]