Tag Archives: người nộp thuế

05 trường hợp NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau: – Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế […]