05 trường hợp NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau:

– Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế

– Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân  

– Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

>> Bạn có thể tham khảo bài viết:

– Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp.

– Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh. Trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Các quy định này sẽ được áp dụng kể từ ngày 05/12/2020.

Hotline tư vấn miễn phí: 0943 092 886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.