Category Archives: THUẾ

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất của pháp luật năm 2020

Hóa đơn điện tử là một giải pháp tối ưu trong thời đại công nghệ ngày nay. Chính phủ vừa ban hành nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, có những quy định mới về hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng […]

05 trường hợp NNT không phải nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau: – Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế […]